Main Page Sitemap

Last news

Hansen, 1937 glory, 20 m2 klinkbygget spidsgatter,.S.J.Det blev en spændende dag.Han restaurerede slottet, som stadig er i Juel-slægtens eje.Vores udstilling i museet er levende.Igennem 20 år har museet indsamlet fartøjer og mr spin casino effekter og samlingen er i dag en af Nordens største.Lystsejladsmuseet er indrettet med udstilling..
Read more
Please join US IN helping TO bring childcare assistance TO families affected BY cancer!(Cash bar and dinner available to all attendees!).Because it's your house!We are thankful for our sponsors and invite all our friends and family to come out and be a part of this charitable cause.We host..
Read more

Aalholm slot nysted


aalholm slot nysted

Stedets betydning i samtiden kan også læses af, at i 1286 var Nysted det andet sted på øerne, hvor der blev bygget et franciskanerkloster.
Fra engang i 1300-tallet, været forsynet med fire hjørnetårne, hvoraf to er bevaret ved nordfacadens østlige og vestlige gavl.Tårnet blev forhøjet med tre etager i 1580'erne i forbindelse med opførelsen af østfløjen.I Skorpions tegn i Filmdatabasen.We know a number of Aalholm's vassals, many of them members of the Danish nobility.Mod en række privilegier måtte grever og baroner opgive den fulde dispositionsret over ejendommen og acceptere, at den skulle videregives udelt til næste generation.Der findes ingen skriftlige kilder, og den nuværende bygningsmasse dækker over eventuelle arkæologiske spor.During this period, a number of royal castles were built across the country to strengthen the king's power in the regions and guard against attack.Brugte man i 1550erne mursten fra Nysted franciskanerkloster til at reparere Aalholm, og efter Svenskekrigene i var bygningerne uden vinduer og tårnene uden tag.Den uheldige Christoffer endte dog med at måtte opgive det meste og pantsatte i 1329 hele Lolland inklusive fæstningen Ålholm til »fjenden den nordtyske greve Johan.Lensmændene redigér redigér wikikode Kongens forskellige borge rundt om i landet blev drevet af en række lensmænd, der skulle forsvare området og enten levere et overskud til kongen eller låne ham nogle penge mod at få alle indtægter fra lenet.For example, in the 1550s, bricks from the Franciscan monastery were used to repair the castle while after the Swedish Wars of, the building had no windows and the towers no roofs.Vigtige rigsmøder blev holdt på slottet fra 1366 og frem til begyndelsen af 1500-tallet.Aalholm was located on a very favorable site, standing on a little island in the inlet known as Nysted Nor.Den er anlagt hen over et ret sumpet terræn, men det er uvist hvornår det skete.I 1995 måtte familien Raben-Leventzau opgive deres slægts gamle besiddelse.Interiør Ålholms mure rummer mange fragmenter af middelalderborgen.
Beside the south wing, there was a bridge to the dam.
De seneste af dem var dog i flere tilfælde mecklenburgere og holstenere, der snarest var en slags embedsmænd.
The sunny side of diplomatic life.
I 1970'erne blev dele af slottet offentlig tilgængeligt som et herregårdsmuseum.
4 Danske Slotte og Herregårde (1965).P.Tilføjelser 1581 og 1779.Systemet indførtes i 1671 af Christian.Aalholm blev placeret på et meget gunstigt sted.Kampen om herredømmet ved Østersøen blev videreført af Erik Menveds bror Christoffer., der overtog magten efter broderens død i 1319.Umiddelbart syd og øst for hovedbygningen ud mod vandet ses de svage rester af en barokhave fra 1700-tallets slutning; men ellers er det den landskabelige havestil, som dominerer.Ryttergodset skulle virke som base for en række bønder, der blev trænet i fredstid mod at have underhold fra godsets jord for så i krigstid at være til rådighed som ryttersoldater.En unik bil samling er nu væk fra Lolland Falster og spredt for alle vinde rundt om i verden.

Sitemap