Main Page Sitemap

Last news

Learn more, weekly Featured Items Man, weekly Featured Items Woman.Discover, performance, designed to casino bellini bonus excel.Find Us, copyright 2019 Lotto Spa, REA TV All rights reserved.Discover, lotto Works, iSO-9001 certified shoes which protect against injury.Ewan wins final stage in Istanbul.Be physical and be comfortbale.Unmatched style regler for..
Read more
DØrene OP TIL.Rønne Idrætshal.: 19:00.Bernstorff 2019 auto pokemon plus igen I ÅR danner bernstorff ridebane rammerne.Læs mere, iruplund Camping.Januar 2020 KØB Mosten Raceday 2019 Hvordan opstod Mosten Raceday?20.30 KØB FBI tour 2019 23 maj kl 20 FBI Comedy Tour sender i akershus slott åpningstider foråret og efteråret en..
Read more

Slottet i oslo fakta

Innredningen er hovedsakelig i nyklassisistisk stil.
Bygningen stod ferdig i 1848 og ble tatt i bruk av Oscar.Våren 2011 startet arbeidet med å rehabilitere taket over Slottets hovedfløy.Juli samme år med hele Kongefamilien til stede.Den offisielle innvielsen fant sted.Byen er landets sentrum for forskning, utdanning og næringsliv.
While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.
Kommunens oppgaver Helse- og sosialområdet omfatter blant annet eldreomsorg, trygdeordninger, sosialomsorg, barnevern og omsorg for funksjonshemmede.
Hovedbygningen ble hevet til tre etasjer og fikk valmtak, som imidlertid ble bygd om til flatt tak i 1845, samtidig med at fløyene ble forlenget.
Sidefløyene mot byen ble nå helt sløyfet og midtpartiet ble utstyrt med en arkadestilling med balkong.
Etasje i søndre sidefløy og søndre del av hovedfløyen leilighet for kongeparet, men ble i 1990-årene omdannet til kontorer.
Stortinget sørget for en tilleggsbevilgning til forskjønnelse av eksteriøret og utvidelse av sidefløyene.Etasje inneholdt opprinnelig kongefamiliens leiligheter; frem til unionsoppløsningen 1905 ble Slottet sporadisk benyttet som bolig av kongefamilien under dens opphold i Norge.Taket som ingen var fornøyd med, ble senket og fikk takrekkverk, og på hovedfasaden ble det bygget en monumental tempelfront med søyler.Jump to navigation, jump to search, no higher resolution available.Inntekter - 2014 (NOK mill)1) 1) Kilde: Dok.Kong Oscar Is nærmeste familie var større enn den avdøde kongens hadde vært.Statsbygg ferdigstilte og overleverte Slottet den.Et hvad er danmarks største slot parlamentarisk styresett innebærer at et byråd (byregjering) står ansvarlig overfor bystyret - på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.Kjelleretasjen ble avsatt til husholdningsrom og tjenerbolig.Download, skip this Video, loading SlideShow in 5 Seconds.Kommunen har over 50 virksomheter (etater, foretak, aksjeselskaper) som står for kommunens utøvende forvaltning og tjenesteproduksjon.Finans omfatter blant annet Oslo kommunes budsjetter, regnskap, skatter og avgifter, inntekter til kommunen, avgifter og arbeidsgiverpolitikk.

Sitemap